Jaskyne - Demänovská ľadová jaskyňa

Demänovská ľadová jaskyňa predstavuje severnú časť svetoznámych Demänovských jaskýň. Pozoruhodná je výskytom trvalej ľadovej výplne, bizarnými a mohutnými tvarmi podzemných priestorov, vzácnou jaskynnou faunou, ako aj bohatou históriou.

        Vytvorená je ponorným tokom Demänovky, ktorý pritekal z Demänovskej jaskyne Slobody. Predstavuje severnú, niekdajšiu výverovú časť Demänovského jaskynného systému. Niektoré horné časti jaskyne sú vytvorené vodami bočného ponorného ramena Demänovky, ktoré prenikali z priľahlej jaskyne Dvere a z Novej jaskyne v Bašte.
Dĺžka zameraných častí jaskyne je 2445 m s výškovým rozdielom 57 m. Jaskynné priestory v troch vývojových úrovniach pozostávajú z oválnych, riečne modelovaných chodieb so stropnými a bočnými korytami (Čierna galéria, Jazerná chodba, Medvedia chodba) a dómovitých priestorov dotvorených rútením a mrazovým zvetrávaním (Štrkový dóm, Veľký dóm, Kmeťov dóm, Belov dóm, Halašov dóm, Dóm trosiek). Od vchodu klesajú do hĺbky 40 až 50 m.
Ľadová výplň sa vyskytuje v spodných častiach jaskyne, najmä v Kmeťovom dóme. Zastúpený je podlahový ľad, ľadové stĺpy, stalaktity i stalagmity. Podmienky na zaľadnenie nastali po zasypaní povrchových otvorov svahovými procesmi, čím sa obmedzila výmena vzduchu. Ťažší chladný vzduch sa udržuje v spodných častiach jaskyne. Presakujúca zrážková voda v prechladených podzemných priestoroch zamŕza. Teplota vzduchu v zaľadnených častiach sa pohybuje okolo 0 °C, smerom do zadných nezaľadnených častí narastá na 1,3 až 5,7 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu je 92 až 98 %.
Na viacerých miestach jaskyne sa zachovala pôvodná sintrová výplň, ktorá je však v zaľadnenej časti značne deštruovaná mrazovým zvetrávaním. Sintrové útvary sú na povrchu sfarbené do siva až čierna od sadzí smolných fakieľ, olejových kahancov a petrolejových lámp, pri ktorých sa do jaskyne chodievalo až do roku 1924. V prípade Demänovskej ľadovej jaskyne možno tento jav považovať za kultúrny fenomén viažuci sa na jej bohatú históriu.
V jaskyni je dávno známe nálezisko kostí rôznych stavovcov vrátane jaskynného medveďa, ktoré v prvej polovici 18. storočia považovali za kosti drakov. Preto sa nazývala aj Dračia jaskyňa. Doteraz sa v jaskyni zistilo 8 druhov netopierov. Predstavuje najvýznamnejšie zimovisko večernice severskej a druhé najvýznamnejšie zimovisko netopiera fúzatého/Brandtovho na Slovensku.
        Druhové zastúpenie drobnej jaskynnej fauny – bezstavovcov je v zaľadnenej časti jaskyne výrazne nižšie ako v jej nezaľadnených častiach.

Dĺžka prehliadkovej trasy : 650 m
Doba prehliadky : 45 min.

Tel : +421/ (0)44/ 559 16 73

Otváracie hodiny :

                          Otváracie hodiny             Pravidelné vstupy

Hlavná sezóna (jún – august) :

                           9:00 - 16:00                      9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
                                                                  13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Mimosez. obdobie (15. - 31. máj, september) :

                           9:30 - 14:00                      9:30, 11:00, 12:30, 14:00

Zatvorené :       1. október - 14. máj, všetky pondelky

Minimálny počet osôb na prehliadku je 4.
Vstupy sa môžu z prevádzkových dôvodov uskutočniť na základe rozhodnutia správcu jaskyne aj medzi hodinami pravidelných vstupov.
Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne aj v inom čase a po zaplatení poplatku.

Cenník :                                     

Dospelí                            8,00 €                            

Študenti a dôchodcovia   7,00 €               

Deti 6-15 rokov, ZTP       4,00 €               

Poplatky :

Foto/Video                       10,00 €

Mimoriadny vstup            50,00 €

Študenti sa preukazujú platným dokladom o štúdiu.