Jaskyne - Stanišovská jaskyňa

Jaskyňa sa nachádza v severnej časti Jánskej doliny v juhozápadných svahoch masívu Smrekovice v nadmorskej výške 766 metrov nad morom. Lokalita je známa od nepamäti a spolu s Veľkou Stanišovskou jaskyňou patria k najznámejším historickým lokalitám Jánskej doliny.

        Jaskyňa vznikla eróznou a koróznou činnosťou podzemného toku Štiavnice za spoluúčasti činnosti vôd z atmosférických zrážok a procesov oddrobovania a rútenia zvetraného materiálu. V súčasnosti ňou nepreteká aktívny vodný tok. V závere jaskyne sa nachádza jazero, ktoré bolo vyčerpané jaskyniarmi v 80. rokoch 20. storočia. Veľká a Malá Stanišovská jaskyňa sa nachádzajú v južnom svahu Smrekovice a oveľa neskôr objavená Nová Stanišovská na protiľahlom svahu dolinky. Hoci topograficky ide o samostatné jaskyne, geneticky tvoria jeden celok, oddelený od seba Stanišovskou dolinkou. A hoci je Malá Stanišovská jaskyňa rovnako stará ako jej všeobecne známa a uznávaná veľká sestra, neužíva si rovnakej slávy. V jaskyni sú známe dve vývojové úrovne. Spodná sa nachádza približne 25 m nad tokom Štiavnice. Teplota v jaskyni sa pohybuje od 6,4 °C do 7,0 °C. Vlhkosť dosahuje 95%. Napriek tomu ju navštevovalo a navštevuje množstvo ľudí, ktorí po sebe zanechali veľký počet nápisov.
V hornom poschodí sa jaskynná výplň nachádza v rozmanitých formách a tvaroch, ktoré sú bohato zastúpené, najmä palicovité stalagmity, v časti pomenovanej Klenotnica. Stanišovská jaskyňa je spolu so susednou Malou Stanišovskou jaskyňou najvýznamnejším zimoviskom netopierov v Jánskej doline. Vyskytuje sa tu 7 druhov netopierov. Najpočetnejšiu skupinu tvorí netopier obyčajný. V okolí jaskynného vchodu bol zistený výskyt žižiavky jaskynnej, troglofilného suchozemského kôrovca zo skupiny rovnakonôžok. Priamo v jaskyni žijú jaskynné chvostoskoky Pseudosinella paclti, Arrhopalites pygmaeus a mnohonôžka Allorhiscosoma sphinx. V Stanišovskej jaskyni boli nájdené aj paleontologické nálezy, konkrétne kosti jaskynného medveďa a tiež archeologický výskum potvrdil stopy po jej stredovekom osídlení.
        Príďte zažiť skutočnú atmosféru jaskynného podzemia - žiadne osvetlenie - len záblesky svetla z "čeloviek", ktoré Vám sprievodca odovzdá pri vstupe do jaskyne a potom sa už len započúvajte do zaujímavého výkladu.

Dĺžka prehliadkovej trasy : 410 m
Doba prehliadky : 45-60 min.

Tel : +421 908 640 061

Otváracie hodiny :

Otvorená denne (aj v pondelok) od 10:00 do 16:00

Pravidelné vstupy : 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Cenník :                                     

Dospelí                                         6,00 €                            

Študenti, dôchodcovia                  3,50 €               

Deti 6-14 rokov, ZTP                    3,50 €  

Deti do 5 rokov                            1,00 €  

Poplatky :        

Mimoriadny vstup                     100,00 €
(max. 20 osôb)